Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Tentoonstelling / Exhibition Gott mit Uns - Diksmuide - 30/03/2012

Please find below some pictures of the official inauguration of the exhibition "Gott mit Uns" - the need to believe. You can visit the exhibition at the IJzertoren in Diksmuide until December, 31st of 2012.

In het IJzertorenmuseum had de opening plaats van de tijdelijke tentoonstelling "Gott mit Uns" - de nood om te geloven. De tentoonstelling is te bezichtigen tot 31 december 2012.

In de geschiedenis zien we steeds dat de mens zijn krachten wil vergelijken met de goden. Wie een oorlog wilde winnen, moest aan een oorlogsgod offeren. Daarna kwamen dan de oorlogen  die werden gevoerd voor godsdienstige redenen: de kruistochten, de conflicten tussen katholieken en protestanten, recent nog, de Jihad. Ook het Amerikaans leger probeert nu nog mensen in te lijven onder de leuze... 'based ons Christian values'.

Bij het uitbreken van WO I zien we dat de strijdende partijen de naam van God nog vaak gebruiken in hun militaire attributen en hun waarden, o.a. Gott mit uns, God strafe England, Dieu avec nous, ... 

Info : http://www.ijzertoren.org

IMG_4600

IMG_4603

Verwelkoming namens het IJzertorenmuseum door Paul De Belder, voorzitter IJzerbedevaartcomité

IMG_4611

Peter Bossu, schepen van o.a. cultuur en toerisme in Diksmuide

Hij gaf toelichting omtrent de bescherming, beheer en herstel van oorlogssites zoals bvb. de Duitse bunker aan het eind van de dodengang, de gedenkkapel Calvarieberg of de omgeving van het Duits militair kerkhof te Vladslo. Ook de site van de IJzertoren zou een hele opknapbeurt krijgen. Daarvoor klopte hij aan bij diverse instanties om steun te krijgen. Een en ander is ondertussen reeds toegezegd.

Hij wil deze tekens van de oorlog in de omgeving bewaren, niet alleen voor de herdenking van de 100° verjaardag in 2014, maar ook voor de toekomst zodat de mensen er bljvend aan herinnerd worden wat voor leed hier de mensen is overkomen.  

IMG_4613

E.H. Henk Laridon, directeur van het Grootseminarie in Brugge gaf duiding over geloof.

IMG_4614

Vincent Verbrugge, historicus en directeur van het Nationaal Tabaksmuseum in Wervik. Hij gaf uitleg over de geestelijkheid en aalmoezeniers in de oorlog. 

IMG_4620

IMG_4621

Philippe Oosterlinck en Frankie Van Rossem - Zij zorgden voor veel materiaal en documentatie voor deze tentoonstelling. In het midden: Peter Verplancke, coördinator Museum

IMG_4623

Hierna nog wat beelden uit de tentoonstelling die men zeker moet bezocht hebben.

IMG_4626

IMG_4627

IMG_4629

IMG_4631

IMG_4632

IMG_4633

IMG_4634

IMG_4635

IMG_4638

IMG_4639

IMG_4641

IMG_4644

Peter Demaree, Dienst Toerisme Stad Diksmuide en Luc Glorieux, ondervoorzitter bedevaartcomité

IMG_4646

IMG_4647

IMG_4648

IMG_4650

IMG_4654

IMG_4658

IMG_4659

IMG_4660

IMG_4662

IMG_4663

IMG_4666

IMG_4667

IMG_4671

Pagina aangemaakt door Albert Ommey.

Klik hier als je zelf een fotopagina wenst aan te maken. Op deze pagina vind je alle info hoe je dit kunt doen.

You can always send your own page with picture(s). Click here to do so