Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Remembrance Familie / Family Deplaecie - Vlamertinge - 27/04/2013

On Saturday, April, 27th, 2013 the Friends of the in Flanders Fields Museum organized a remembrance for Henri, Irma, Jeanne, Marguerite, Julien and Nera Deplaecie, all members of the same family, who were killed at Vlamertinge on April, 27th, 1918.

Op zaterdag 27 april 2013 organiseerden de Vrienden van het in Flanders Fields Museum een remembrance voor Henri, Irma, Jeanne, Marguerite, Julien en Nera Deplaecie, allen lid van dezelfde familie, en die stierven bij een ontploffing in Vlamertinge op 27 april 1918.

Plaats van afspraak was de kerk op de wijk Brandhoek van Vlamertinge.

DSC_1178

Daar staat reeds het monument voor Noel Chavasse, de arts en dubbele VC-winnaar.

DSC_1179

Het te onthullen monument voor de familie Deplaecie.

DSC_1180

Dag op dag 95 jaar geleden was het.

DSC_1182

Frans Lignel gaf meer toelichting bij de gebeurtenissen van 1918.

DSC_1184

Hierbij de tekst van zijn uiteenzetting:

"Dag op dag ,95 jaar geleden, ook op een zaterdag,27 april 1918 rond de middag, deed er zich een vreselijke ontploffing voor op de Brandhoek. We weten niet exact hoeveel doden hierbij te betreuren waren, Piet Chielens kon 55 soldatenslachtoffers terugvinden. Met de zes leden van de familie Deplaecie uit de Galgestraat erbij komen we aan 61 doden.

Net voor de “Grooten Oorlog” stonden er in de Galgestraat 20 woningen, zes aan de pare en 14 aan de onpare kant. Zes huizen werden bewoond door de familie Deplaecie. Men sprak van Baeghels hoekje. In de Brandhoek was men meester in het geven van bijnamen. Om een voorbeeld te geven: Freddy Logie was geen Freddy Logie maar “ Fretten van Leines van Risten van Fites”. Wat eigenlijk betekende: Freddy wiens moeder Madeleine Debeer en zijn vader Maurits Logie en diens moeder Sofie waren.

Opmerkelijk is dat de talrijke familie Deplaecie in de volksmond aangesproken werd als Baeghel . We weten dat de moeder van Henri Deplaecie, geboren in Reningelst op 4 januari 1853, Rosalie Josepha Behaegel was. Ze woonde echter nooit in Vlamertinge, maar wellicht is haar familienaam meegekomen toen Henri zich op de Brandhoek vestigde.

Henri is getrouwd met Leonie Coevoet op 4 september 1877 en ze kregen 8 kinderen:Emiel, Emma,Achiel,Marie, Jules, Fons, Felix en Jerome. Ze woonden bijna allemaal in de Galgestraat. Emiel in nummer 25,Emma,weduwe van Jules Capoen woonde bij haar ouders in nummer 4 ,Achiel in nummer 8,Margriet in nummer 10,Jules in nummer 4 ,Felix in nummer 2A en Jerome in nummer 6.
Vandaar dat de mensen spraken van Baeghels hoekje.

Vader Henri en zoon Jerome woonden dus naast elkaar respectievelijk pa in de café “ De Nachtegaal”, nummer 4 en Jerome in nummer 6. Jerome huwt in 1904 met Mathilde Vandevoorde en ze krijgen 18 kinderen: Deplaecie  Marie, Joanna, Cyrille, Irma, Madeleine, Emma, Margriet, Nera,Julien, Julien, Nera, André, Margriet, Jeanne, Irma, Roger, Simonne en Jacqueline.

Grootmoeder Leonie sterft op 21 maart 1918. Opa Henri had geen flauw vermoeden dat hij een maand later onder dramatische omstandigheden ook het leven zou laten.

Vijf van de toen 9 geboren kinderen van Jerome en Mathilde stierven op die bewuste 27 april 1918. Vandaar dat bepaalde namen twee keer voor komen. Achteraf hebben ze de nieuwgeborenen de namen gegeven van de omgekomen kinderen.

Remy Duflou schrijft in zijn dagboek 1914-1918 op zaterdag 27 april 1918 het volgende:” In de nacht en ’s morgens werden nieuwe kanons geplaatst rond de hofsteden van August Clarebout en Aloïs Ampe op het Hoeksken en de steenbakkerij “ Sint-Antonius”,bij de hofstede van Jules Vancayzeele langs de Casselstraat en overal rond op het zuidergedeelte van de gemeente. De Engelse veldkanons waren reeds bij de hofstede van Jules Delanote geplaatst.

Het volk was zeer ongerust en met reden! De vijand was langs de kant van Dikkebusvijver aan de grenzen van de gemeente!De toestand was hachelijk. Enkele personen voerden meubels weg, anderen brachten hun koeien achterwaarts. Het merendeel wachtte slechts op het bevel om te vertrekken. Zieken en gebrekkigen werden met auto’s weggevoerd.’s Morgens vertrokken verscheidene inwoners aan de kant van de “Warande” en de “Potente” al uit eigen beweging. Zou er nog een middel zijn om bij een nieuwe vooruitgang van de vijand de gemeente te kunnen verlaten?
Honderden Engelse soldaten werkten in de omtrek van de Kleine Branderstraat en de Galgestraat:herstellen van loopgrachten, spannen van prikkeldraad, achteruitbrengen van munitie, tramlijnen en ander materiaal. Er heerste in deze omgeving een ongewone bedrijvigheid.

Kort na de middag, ’t was omtrent 12.30, begon de vijand de noordkant van de Brandhoek te beschieten. Opééns hadden er twee verschrikkelijke ontploffingen plaats bij de herberg “ De Nachtegaal” langs de Galgestraat. Wat was er gebeurd? Was er een obus op de opgestapelde munitie gevallen of was er onvoorzichtigheid in het spel? Overgrote vlammen sloegen hoog in de lucht op. Een put van 11 meter diep en 36 meter middellijn, waarin nog twee diepe putten, werd in de grond geslagen. 3800 kubieke meter aarde werd rondverspreid. Door deze verschrikkelijke ontploffing werden tientallen Engelse soldaten gedood en gekwetst.

In de herberg “De Nachtegaal” waren er op die middag een veertigtal soldaten. De herberg stortte in en schoot in brand. Omtrent al de verbruikers kwamen in de brand om;alsook de waard Henri Deplaecie en zijn kleinkind Irma Deplaecie,8 jaar oud, dochter van Jerome. In een aanpalend huis kwamen vier andere kinders van Jerome Deplaecie om het leven:Jeanne 11 jaar,Marguerite 3 jaar, Julien 2 jaar en Nera 5 maanden. Met moeite konden de andere bewoners van deze huizen, min of meer gekwetst, uit de vuurpoel geraken! Niets kon gered worden en de beschieting duurde voort!
Door deze ontploffing waren al de omliggende huizen uitgebrand, ingestort of gescheurd!Zelfs tot op een half uur afstand waren de pannen van de huizen dooreengeschud!

Men veronderstelt dat een Duitse obus op de achteruitgebrachte munitie, waaronder zich misschien ook dynamiet bevond, gevallen is en deze schrikkelijke ontploffingen veroorzaakte. Het ontstaan van deze ramp, een der verschrikkelijkste onder de vuurlijn, zal waarschijnlijk nooit met juistheid uitgemaakt worden, daar de ooggetuigen door deze ontploffing gedood werden. De precieze omstandigheden zullen nooit meer achterhaald worden.  De bewoners van Vlamertinge, dan nog met 1071 inwoners, vluchtten na deze gruwelijke ontploffing meestal uit eigen beweging naar Proven, vanwaar in die tijd de vluchtelingentreinen naar Frankrijk vertrokken.

Op 27 april 1915 had het grootste deel van de bewoners van de Dorpsplaats de vlucht genomen en juist drie jaar nadien, dag op dag, vluchtten de bewoners van de Brandhoek”. Tot zover het verslag van Remy Duflou. André Deplaecie, geboren in 1921, één van de 18, vertelt dat Henri in de kelder opgesloten was na de ontploffing en door vuur omringd. Uit compassie om niet levend verbrand te worden schoot een Britse officier hem dood. In de jaren 1970 interviewde ik Marie-Louise Deplaecie, tante van André - toen 94 jaar -en ze vertelde het volgende”Ik heb niets gehoord, maar plots lag ik op de grond. Alles was stuk en brandde. Overal waren huizen vernield.Bommen ontploften voortdurend. Vader is omgekomen in het ovenkot. Hij kon niet meer uit en is levend verbrand. In het café “de Nachtegaal”zijn vele soldaten omgekomen. Officieren schoten brandende militairen dood die niet uit de puinen konden.”

De doden, heel dikwijls verkoolde resten van lichamen werden begraven in RED FARM CEMETERY (23), in de omgeving van de Kasteelhoeve die toen dienst deed als hospitaal. Deze- één van de kleinste begraafplaatsen uit de Westhoek- bevat 46 graven waarvan er - en het hoeft niet te verbazen- 17 met niet geïdentificeerde lichamen.” A victim of the great war, known unto God” .Op Tyne Cott memorial zijn negen namen geregistreerd .Ook in de Sint Pietersstraat, in HAGLE DUMP CEMTERY zijn er 19 slachtoffers van de ontploffing begraven. In Brandhoek cemetery 3 vinden we drie namen. Hoeveel er alsnog aan de opgelopen brandwonden stierven weten we niet.

Vandaag willen we de zo zwaar getroffen familie Deplaecie gedenken en als voorbeeld nemen voor de duizenden burgerslachtoffers die “De Grooten oorlog” eiste. De soldaten hebben een enorme tol betaald, maar ook onze mensen uit de oorlogszone verloren naast gave en goed ook veel dierbaren.
Beste aanwezigen,telkens U Red Farm Cemetery voorbijrijdt, denk even aan deze dramatische zaterdagnamiddag van 27 april 1918."

Er was veel volk opgedaagd.

DSC_1185

Veel leden van de familie Deplaecie waren aanwezig.

DSC_1186

DSC_1187

DSC_1188

DSC_1190

DSC_1191

DSC_1192

Daarna gaf Piet Chielens, conservator van het In Flanders Fields Museum, meer info over de militaire situatie op de Brandhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog.

DSC_1193

DSC_1195

Een kaart met aanduiding van de militaire kampen.

DSC_1198

De smalsporen zijn duidelijk op de kaart zichtbaar.

DSC_1199

De zwarte lijn is de weg Vlamertinge-Poperinge.

DSC_1200

Een Duitse kaart die ook alles netjes aanduidde.

DSC_1201

DSC_1202

DSC_1203

Een luchtfoto 10 dagen na de ontploffing van 27 april 1918. De kraters zijn duidelijk zichtbaar.

DSC_1204

Zes leden van de familie Deplaecie lieten het leven. 3 van hen liggen zeker begraven op Red Farm Cemetery.

DSC_1205

Schepn Jef Verschoore gaf wat toelichting bij de plannen van de stad Ieper voor de periode 2014-2015: "De Eerste Wereldoorlog blijft in ons geheugen verankerd. Het is dit jaar 95 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. De voorbije week hebben we heel wat plechtigheden gehad in onze stad. Zo werd de eerste gasaanval herdacht in Zuidschote en donderdag laatstleden was het Anzac Day waarbij we de inzet van de soldaten uit Australië en Nieuw-Zeeland hebben herdacht. Vandaag is er een sterke verbondheid tussen de vrienden en vijanden van toen."

Hij vervolgde: "15 jaar geleden hebben we het monument voor Noel Chavasse opgericht. Vandaag herdenken we opnieuw een aantal slachtoffers. Het oprichten van een monument is een manier van herinneren."

DSC_1207

Hendrik Michiels sprak namens de familie een kort woord van dank uit.

DSC_1209

En daarna was het tijd om het nieuwe monument te onthullen.

DSC_1210

DSC_1211

Van links naar rechts: Matteo, André en Jacqueline Deplaecie. Rechts de jongste spruit van de familie.

DSC_1212

DSC_1213

DSC_1215

DSC_1216

Schepen Jef Verschoore en eregouverneur Paul Breyne legden bloemen neer.

DSC_1217

DSC_1218

Alsook de Heemkring Flambertus.

DSC_1219

DSC_1220

Ons Kramikkels speelden nadien het Belgsiche volkslied en de Vlaamse Leeuw.

DSC_1221

DSC_1222

DSC_1223

DSC_1225

Daarna ging het naar de militaire begraafplaats Red Farm waar een hulde werd gehouden.

DSC_1226

DSC_1227

DSC_1228

Dirk Vandekerckhove en Antoon Verschoot, klaroeners van de Last Post Association, waren er ook deze keer bij.

DSC_1230

DSC_1231

Heel veel militaire slachtoffers van 27 april 1918, dus van dezelfde ontploffing als die waarbij de 6 leden van de familie Deplaecie omkwamen.

DSC_1232

DSC_1233

DSC_1234

DSC_1235

DSC_1238

De Last Post

DSC_1239

DSC_1240

DSC_1241

DSC_1242

Gevolgd door een bloemenhulde.

DSC_1243

Johan Van Duyse legde bloemen neer aan het graf van een militair slachtoffer.

DSC_1244

Hier werden het Belgische en het Britse volkslied gespeeld.

DSC_1245

DSC_1246

DSC_1247

DSC_1248

Nog enkele foto's genomen na afloop van de plechtigheid.

DSC_1270

DSC_1271

DSC_1272

DSC_1273

DSC_1274

Pagina aangemaakt door Westhoek.be / WO1.be - Greatwar.be.

Klik hier als je zelf een fotopagina wenst aan te maken. Op deze pagina vind je alle info hoe je dit kunt doen.

You can always send your own page with picture(s). Click here to do so